2013

In 2013 was het goede doel De Voedselbank Den Bosch en Omstreken gekozen.

“De voedselbank verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn”.

 

2013

 

voedselbank

 

 

Inkopen bij de Jumbo:

Voedselbank:Sfee Impressie:  

image25.jpg
image26.jpg
image27.jpg
image28.jpg
image1.jpg
image2.jpg
image3.jpg
image4.jpg